Afholdte

AFHOLDTE ARRANGEMENTER

 

Notater og billeder fra afholdte ture !

Tur til Naturreservat til Vorså i Horsens fjord 13. August 2016:

 

Himmelpind og Høgsholt Bæk 11. sep 2016

 

Høje Knøs og Jomfrudybet 6. nov 2016

Langeland 8. oktober 2016

Juletur til Tønballe Naturcenter 3. december 2016

Turen blev afviklet i flot efterårsvejr. Der var et pænt fremmøde af medlemmer, 28 personer i alt. Jan Tidemand, som har et godt kendskab til området fra sin mangeårige tilknytning til naturcentret, fortalte levende om stedets natur og historie, samt anekdoter, som knytter sig til egnen. Efter turen samledes alle i stedets lade, som var opvarmet. Alle fik plads ved det granpyntede langbord, hvor der blev hygget med gløgg og æbleskiver og sunget et par julesange.

Nytårstur til Kongens Kær 7. januar 2017

Lørdag den 7. januar 2017 blev foreningens nytårstur til Kongens Kær afviklet med 28 deltager. Efter et par dage med frost var vejret slået om til tø. Fuglelivet var lidt sparsomt, men der var en del knobsvaner og ænder på øen, og en flok sangsvaner overfløj også området. De to lyse musevåger, som holder til i området, lod sig også se nær deres rede pladser.

Bustur til Nationalpark Mols Bjerge den 25. maj 2017

 

Efter en kort kaffepause ved fugleparadiset Egå Engsø nord for Aarhus blev turens 30 deltagere mødt af Jens Reddersen i Ebeltoft, der er en del af nationalpark Mols Bjerge. Han fortalte engageret og vidende om nationalparkens biodiversitetsprojekt i samarbejde med offentlige og private lodsejere. Byens klima og jordbund skaber basis for en speciel flora og dertil hørende fauna. Området, som vi kalder Mols Bjerge viste sig fra sin smukkeste side i flot sommervejr. Naturen blev nydt til fods og i bus. I den klare luft så vi tydeligt resultatet af istidens vældige kræfter og nød udsigten fra Trehøje.

 

Natravnetur til Frederikshåb Plantage 21. juni 2017.

 

Trods det sene tidspunkt og udsigten til nogle dråber regn var der mødt ca. 34 deltagere til turen.

Lars Kromann Larsen bebudede, at natravnene ville kunne høres kl. 22.30 og man bevægede sig i samlet flok til 7-års søerne. Undervejs hørte man bl. a. solsort, sangdrossel og rødhals. Med et kvarters forsinkelse, og under indtagelse af den medbragte kaffe, lod natravnene sig høre i to retninger med deres snurrende lyd og kald. Også Dobbeltbekkasinen eller horsegøgen, som den også kaldes, lod sig høre med et hæst, eksplosivt ”kætsch”. Vejret artede sig ligeledes og det blev en flot midsommeraften.

 

Mailadresse: mail@nhf-vejle.dk

Telefonnummer: 52580969

 

© Naturhistorisk Forening for Vejle

Referat af generalforsamlingen 26. januar 2017

Efter en kort pause fortalte Steen Hedrup i ca. 1½ time om Vejles natur fra istiden for ca. 12.000 år siden og frem til i dag.

Billedforedraget omhandlede bl. a. de første planter og dyr omkring fjorden og udviklingen frem til nutidens træer, specielle planter, svampe, insekter, småfugle, rovfugle, muslinger, fisk, oddere, marsvin, delfiner og sæler. Publikum var lydhøre, da foredraget var interessant.

 

Juletur 2017 til Tønballegård

 

Tønballe Skov og Hunds Hage var valgt til årets juletur. Ca. 30 medlemmer mødte op. Vejret var med os, og der var en fantastisk udsigt til Horsens Fjord og Hjarnø Sund. Traveturen gik igennem skoven og langs stranden forbi Svenske - Skansen til Hunds Hage, hvor der er 20 millioner år gamle aflejringer i overfladen med gode muligheder for at finde fossiler.

Turen sluttede med gløgg, æbleskiver og sang ved de pyntede langborde i Naturcentret.