Afholdte

AFHOLDTE ARRANGEMENTER


Notater og billeder fra afholdte ture bliver nu kun vist på FaceBook-gruppen: Naturhistorisk Forening Vejle

Tur til Naturreservatet Vorså i Horsens fjord 13. August 2016:


 Himmelpind og Høgsholt Bæk  september 2016


Høje Knøs og Jomfrudybet november 2016

Langeland 8. oktober 2016

Juletur til Tønballe Naturcenter 3. december 2016

Turen blev afviklet i flot efterårsvejr. Der var et pænt fremmøde af medlemmer, 28 personer i alt. Jan Tidemand, som har et godt kendskab til området fra sin mangeårige tilknytning til naturcentret, fortalte levende om stedets natur og historie, samt anekdoter, som knytter sig til egnen. Efter turen samledes alle i stedets lade, som var opvarmet. Alle fik plads ved det granpyntede langbord, hvor der blev hygget med gløgg og æbleskiver og sunget et par julesange.

Nytårstur til Kongens Kær 7. januar 2017

Lørdag den 7. januar 2017 blev foreningens nytårstur til Kongens Kær afviklet med 28 deltager. Efter et par dage med frost var vejret slået om til tø. Fuglelivet var lidt sparsomt, men der var en del knopsvaner og ænder på øen, og en flok sangsvaner overfløj også området. De to lyse musvåger, som holder til i området, lod sig også se nær deres redepladser.

Bustur til Nationalpark Mols Bjerge den 25. maj 2017


Efter en kort kaffepause ved fugleparadiset Egå Engsø nord for Aarhus blev turens 30 deltagere mødt af Jens Reddersen i Ebeltoft, der er en del af nationalpark Mols Bjerge. Han fortalte engageret og vidende om nationalparkens biodiversitetsprojekt i samarbejde med offentlige og private lodsejere. Byens klima og jordbund skaber basis for en speciel flora og dertil hørende fauna. Området, som vi kalder Mols Bjerge viste sig fra sin smukkeste side i flot sommervejr. Naturen blev nydt til fods og i bus. I den klare luft så vi tydeligt resultatet af istidens vældige kræfter og nød udsigten fra Trehøje.


Natravnetur til Frederikshåb Plantage 21. juni 2017.


Trods det sene tidspunkt og udsigten til nogle dråber regn var der mødt ca. 34 deltagere til turen.

Lars Kromann-Larsen bebudede, at natravnene ville kunne høres kl. 22.30 og man bevægede sig i samlet flok til syvårs søerne. Undervejs hørte man bl. a. solsort, sangdrossel og rødhals. Med et kvarters forsinkelse, og under indtagelse af den medbragte kaffe, lod natravnene sig høre i to retninger med deres snurrende lyd og kald. Også dobbeltbekkasinen eller horsegøgen, som den også kaldes, lod sig høre med et hæst, eksplosivt ”kætsch”. Vejret artede sig ligeledes og det blev en flot midsommeraften.


Juletur 2017 til Tønballegård


Tønballe Skov og Hunds Hage var valgt til årets juletur. Ca. 30 medlemmer mødte op. Vejret var med os, og der var en fantastisk udsigt til Horsens Fjord og Hjarnø Sund.  Traveturen gik igennem skoven og langs stranden forbi Svenske - Skansen til Hunds Hage, hvor der er 20 millioner år gamle aflejringer i overfladen med gode muligheder for at finde fossiler.

Turen sluttede med gløgg, æbleskiver og sang ved de pyntede langborde i Naturcentret.   


Tur til Hjarnø 1. juni 2019

 Ca. 45 personer var mødt op ved færgen i Snaptun. Godt at der var bestilt pladser, for der er kun plads til 50 passagerer på færgen. Efter ca. 5 minutters sejlads nåede vi Hjarnø. Første stop på gåturen, var Kirken, som er Danmarks 2. mindste. Turen gik derfra ud over strandengen mod Odden. Under kyndig vejledning af Kim og Birthe så vi og smagte på forskellige af strandengens planter. Jan Tidemand skabte liv i måge - og ternekolonier så vi kunne høre de karakteristiske forsvarslyde fra fuglene. Næste stop var skibssætningerne, hvor Jan berettede om den "historiske viden" man havde omkring vikingernes færden på stedet.

Der var masser af interessante sten i strandkanten, og nogle var for fine til at lade blive liggende. Den medbragte kaffe blev indtaget i læ af klinterne ved Vindavn. Derfra gik vi mod havnen, hvor færgen sejlede kl. 17. En skøn tur med dejligt vejr.    

Skærsø rundt 10. august 2019


Fin tur hvor vi fik nogle gode historie og så alle de planter der hører til en næringsfattig sø og dens omgivelser.


På turen rundt så vi også denne store “rodkage” af en væltet birk.